HEM      IT & MANAGEMENT      KONTAKT

Gör det du är bäst på

Få mer tid och kraft att göra det du tycker är roligt och är bra på.

Strong Resources hjälper dig och ditt företag med allt från bolagsbildning, löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration till likvidation av bolaget.

Vi har ett flexibelt arbetssätt och anpassar våra tjänster utifrån dina behov. Arbetet kan utföras antingen i våra egna program eller i dina, i dina lokaler eller i våra.